Franc Feldin Slovenija
Big picture / Večja slika
Speca
Big picture / Večja slika
Slika 2005 02 / Picture 2005 02
Big picture / Večja slika
Slika 2005 03 / Picture 2005 03
Big picture / Večja slika
Slika 2005 04 / Picture 2005 04
Big picture / Večja slika
Slika 2005 05 / Picture 2005 05
Big picture / Večja slika
Slika 2005 06 / Picture 2005 06
Big picture / Večja slika
Slika 2005 07 / Picture 2005 07
Big picture / Večja slika
Slika 2005 08 / Picture 2005 08
Big picture / Večja slika
Slika 2005 09 / Picture 2005 09
Big picture / Večja slika
Slika 2005 10 / Picture 2005 10
Big picture / Večja slika
Slika 2005 11 / Picture 2005 11
Big picture / Večja slika
Slika 2005 12 / Picture 2005 12
Big picture / Večja slika
Slika 2005 13 / Picture 2005 13
Big picture / Večja slika
Slika 2005 14 / Picture 2005 14
Big picture / Večja slika
Slika 2003 1 / Picture 2003 1
Big picture / Večja slika
Slika 2003 2 / Picture 2003 2
Big picture / Večja slika
Slika 2003 3 / Picture 2003 3
Big picture / Večja slika
Slika 2003 4 / Picture 2003 4
Big picture / Večja slika
Slika 2003 5 / Picture 2003 5
Big picture / Večja slika
Slika 2003 6 / Picture 2003 6
Big picture / Večja slika
Slika 2003 7 / Picture 2003 7
Big picture / Večja slika
Slika 2003 8 / Picture 2003 8
Big picture / Večja slika
Slika 2003 9 / Picture 2003 9
Big picture / Večja slika
Slika1 / Picture 1
Big picture / Večja slika
Slika2 / Picture 2
Big picture / Večja slika
Slika3 / Picture 3
Big picture / Večja slika
Slika4 / Picture 4
Big picture / Večja slika
Slika5 / Picture 5
Big picture / Večja slika
Slika6 / Picture 6
Big picture / Večja slika
Slika7 / Picture 7
Big picture / Večja slika
Slika8 / Picture 8
Big picture / Večja slika
Slika9 / Picture 9
Big picture / Večja slika
Slika10 / Picture 10
Big picture / Večja slika
Slika11 / Picture 11
Big picture / Večja slika
Slika12 / Picture 12
Big picture / Večja slika
Peter
Big picture / Večja slika
Laura
Big picture / Večja slika
Anja
 

FRANC FELDIN

Rojen 23.12.1947 v Kranju. Po koncani Srednji šoli za oblikovanje (smer - graficno oblikovanje), se je leta 1966 vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je do leta 1970 (absolvent) študiral slikarstvo. Med drugimi je študiral pri profesorjih G. Stupici, N. Omersa, Z. Didku, M. Tršarju, M. Šuštaršicu, M. Sedeju.

Na fakulteti ga je poleg slikarstva pritegnila tudi grafika (jedkanica, akvatinta) in njeni prefinjeni ucinki ki jih s copicem ni mogoce doseci. Ta pecat je slutiti v njegovih delih, predvsem starejših, kjer so barve vedno izhajajoce iz crne oziroma temne osnove. Tonski ucinek gradi na sorodnem nekontrastnem efektu.

Na akademiji je veljal za zelo nadarjenega študenta, tako pri profesorjih, kot med svojimi kolegi. Študentska generacija druge polovice šestdesetih je dala slovenskemu in ostalemu jugoslovanskemu prostoru precej danes uveljavljenih slikarjev – tudi Kranjcanov ( A. Picman, J. Eržen, J. Trobec). S to in nekoliko starejšo generacijo gorenjskih likovnikov je Feldin razstavljal na skupnih razstavah »v sedemdesetih« v Kranju, Bledu, Ajdovšcini, Novi Gorici, Piranu, Mariboru…

Leta 1996 je imel v kranjski galeriji Pungert samostojno razstavo.

Novejša dela so prežeta z vecjo barvitostjo, ceprav nacelno barvno še vedno zelo enotno. Motivno crpa iz surealisticnega sveta. Obstaja sicer figura kot sredstvo katero še veže nekaj na realnost, vendar navadno v zelo bizarni pojavnosti, ki pogosto nima nobene logicne povezave z ostalo kompozicijo.

Med predmeti in liki ne najdemo ostrih kontur. Izrazito mehke prehode dosega s poantilisticno prefinjeno tehniko polaganja barv. Mehkoba v prehodih ucinkuje kot podoba iz sanjskega, intravertiranega sveta. Nenavadne kompozicije v katerih se odsevajo in plastijo še drugi svetovi, dajejo delom Franceta Feldina vznemirljiv naboj.

Petra Vencelj