Franc Vozel Slovenija
Big picture / Večja slika
ArtPar27
Big picture / Večja slika
Art10
Big picture / Večja slika
Art12
Big picture / Večja slika
Art13
Big picture / Večja slika
Art2
Big picture / Večja slika
Art3564
Big picture / Večja slika
Art3665
Big picture / Večja slika
Art37
Big picture / Večja slika
Art38
Big picture / Večja slika
Art4
Big picture / Večja slika
Art42
Big picture / Večja slika
Art45
Big picture / Večja slika
Art8
Big picture / Večja slika
Art9
Big picture / Večja slika
ArtB.N.
Big picture / Večja slika
ArtF
Big picture / Večja slika
ArtF5
Big picture / Večja slika
Artno.5
Big picture / Večja slika
ArtS.6
Big picture / Večja slika
ArtS.7
Big picture / Večja slika
ArtS.K
Big picture / Večja slika
ArtThree1
Big picture / Večja slika
ArtThree7
Big picture / Večja slika
ArtTWo5
Big picture / Večja slika
ArtVI
Big picture / Večja slika
ArtX
Big picture / Večja slika
ArtXI
Big picture / Večja slika
ArtXIV
Big picture / Večja slika
ArtXXII
Big picture / Večja slika
Rože 13h / Roses 13h
Big picture / Večja slika
Rože 21g / Roses 21g
Big picture / Večja slika
Tihožitje 30f / Still Life 30f
Big picture / Večja slika
Rože 28f / Roses 28f
Big picture / Večja slika
Rože 26g / Roses 26g
Big picture / Večja slika
Tihožitje 4g / Still Life 4g
Big picture / Večja slika
Rože 25e / Roses 25e
Big picture / Večja slika
Rože 5f / Roses 5f
Big picture / Večja slika
Rože 30d / Roses 30d
Big picture / Večja slika
Tihožitje 4e / Still Life 4e
Big picture / Večja slika
Homo-par 22 / Homo-Pair 22
Big picture / Večja slika
Homo-tri 4 / Homo-Three 4
Big picture / Večja slika
Homo-tri 2 / Homo-Three 2
Big picture / Večja slika
Homo - sedeca 12 / Homo - Seated 12
Big picture / Večja slika
Homo - padanje 23 / Homo - Falling 23
Big picture / Večja slika
Homo sedeca 15 / Homo seated 15
Podoba telesa
Likovna kritika o slikarstvu Franca Vozla

Za slikarstvo Franca Vozla lahko zapišemo, da kljub ugotovljeni kontinualni konsistentnosti prestaja v svojem vec kot petnajstletnem nastajanju mocno zaznavne zasnovne premike, ki so usodno zaznamovale izpovedno vsebino in likovno zgradbo njegovih stvaritev. S pregovorno vztrajnostjo samotnega ustvarjalca utrjuje slikar svojo živo navzocnost v slovenskem likovnem prostoru: od telesnosti v vlogi trdnega slikovnega jedra, iz katerega vidno žarci energije, brezkompromisno napenjajoce slikovno polje, prek njenih destruktivnih premen, ki to celotnost razpirajo kot simbolno vizualno branje in doživljanje, do presnovljenih ikonografskih sklopov, povsem istovetnega nagovora. Ta prejkone zgošcena oznaka, napeta v loku od senzitivnega k senzualnemu, pomenljivo razkriva umešcanje na konicah, iz katerih se sprošca izstrelna moc vizualne sporocilnosti. Gre za magicni splet umetnikovih notranjih predstav, ujet v osupljivo pripoved telesa in njegove opredmetene pojavnosti, v katerem se osmišljajo raznoteri pomeni clovekovega habitusa. Ce ostanemo v mejah slikarskega prizorišca, ki je danes že zmeraj videti tudi kot ozek proscenij med likovno kritiko in upodabljanjem, uresnicenim znotraj tradicionalne slikarske tipologije, potem nam takšne izslikane podobe zgovorno kažejo resnicni pomen slikarstva in njegovo estetsko doživljanje. Vrednostno nacelo je nazorno udejanjeno v izlušcitvi slike kot sklenjenega vidnega pojava, jasno dolocljive sporocljivosti. Potemtakem lahko recemo, da slike, ki nastajajo, ne oziraje se na preverjene razvojne smeri in ovrednoteno recepcijo, a takšne so docela videti Vozlove slike, gradijo njihovi snovalci na prvinski pripovednosti poteze, izbrušenih estetskih emocijah in nepotvorjeni osebni izkušnji, zaobjeti v neposredni, a pitoreskni okvir prepoznavne osebne poetike.
STANE BERNIK

Images of the Body
The Painting of Franc Vozel

One could say that painting of Franc Vozel, despite its established consistency over time, has undergone distinctive conceptual shifts over 15 years of its existence; these have dramatically affected the narrative substance and artistic structure of the work. With the proverbial determination of the solitary artist, the painter reinforces his living presence in Slovene artistic space; from the corporeality that represented the firm core of the picture, which radiated distinct energy and strained the field of painting in an uncompromising manner, through the destructive changes which split this wholeness as symbolic visual reading and perception, to absorbed iconographic systems of identical address. This rather heavy designation, which travels in a tight curve from the sensitive to the sensual, meaningfully reveals the position of his painting at the points from which the discharging potentials of visual communication are released. This magic network of the artist's internal images is captured within the astonishing narrative of the body and its materialization, where different meanings of human habitat acquire a variety of senses. If we stay within the limits of the painter's stage, which still like a narrow proscenium between the criticism of painting and artistic representation realized within the traditional painter's typology, then these eloquent images reveal the true meaning of painting and esthetic perception. The principle of value is evidently realized through the extraction of the picture as an accomplished visual phenomenon with a clearly definable communicative nature. We can say that paintings which are created without regard to established trends and perceptions of development – and Vozel's paintings surely look like that – are built on the original narrative potential of brushwork, on refined aesthetic emotions and on genuine personal experience embedded in the straightforward, paintingsque frame of a distinctly personal poetics.
STANE BERNIK

KRATEK ŽIVLJENJEPIS
Franc Vozel, rojen 28.3.1954 v Kranju. Po koncani šoli za oblikovanje se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral za oddelku za slikarstvo leta 1979. Leta 1981 je koncal podiplomski študij slikarstva pri prof. Janezu Berniku. Clan društva slovenskih likovnih umetnikov je od leta 1980. Živi in dela v Kranju kot samostojni umetnik. Doslej je imel preko 40 samostojnih razstav in sodeloval na vec kot 60 skupinskih razstavah doma in v tujini.

SHORT BIOGRAPHY
Franc Vozel was born on 28 March 1954 in Kranj. After graduating from design school he enrolled at the Ljubljana Academy of Fine Arts, where he graduated in painting in 1979. In 1981 he completed his post graduated studies in painting under Prof. Janez Bernik. He is a member ofthe Society of Slovene Visual Artists since 1980. He lives and works in Kranj as a freelance artist. He has staged more than 40 solo exhibitions and participate more than 60 group exhibitions in Slovenia and abroad.

SAMOSTOJNE RAZSTAVE / ONE-MAN EXHIBITIONS
1981 Kranj, Galerija v Mestni hiši
1981 Kranj, Skupšcina obcine Kranj
1983 Murska Sobota, Kulturni center - De galerija
1983 Kranj, Galerija Nova Škofja Loka Galerija Loškega muzeja
1983 Ljubljana, Ljubljanska banka
1983 Bled, Festivalna dvorana
1983 Ljubljana, Mestna galerija
1984 Kranj, Caffe galerija Kavka
1984 Ljubljana, Galerija Lerota
1984 Škofja Loka, Galerija Ivarna Groharja
1984 Kranj, Ljubljanska banka
1985 Kranj, Galerija v Mestni hiši
1985 Ljubljana, Univerzitetni klinicni center
1986 Jesenice, Razstavni salon Dolik
1986 Ljubljana, Galerija Commerce
1986 Kranj, Galerija v Prešernovi hiši
1986 Ledenitzen, Kulturhaus
1986 St. Jacob, Kulturhaus
1986 Villach, Galerie on der Stadtmauer
1987 Radovljica, Galerija v Šivcevi hiši
1987 Ljubljana, Galerija ZDSLU
1988 Brniki, Galerija AIR, letališce Ljubljana
1988 Kranj, Caffe galerija Kavka
1988 Nova Gorica, Galerija Meblo
1988 Ljubljana, Koncertni atelje
1989 Kranj, Galerija v Prešernovi hiši
1989 Kranj, Galerija v Mestni hiši
1989 Kranj, Mala galerija
1989 Maribor, Razstavni salon Rotovž-Gama
1989 Trieste, TK Galerija
1989 Ljubljana, Koncertni atelje
1990 Ljubljana, Mestna galerija
1990 Kranj, Caffe galerija Kavka
1992 Kranj, Galerija v Mestni hiši
1992 Trbovlje, Galerija Delavski dom
1992 Vrhnika, Caffe galerija Medeja
1992 Ljubljana, Ljubljanska banka
1992 Basel, Galerija NiklausKnöll
1993 Kamnik, Razstavišce Veronika
1994 Ljubljana, Galerija Kompas
1994 Bled, Vila Bled
1995 Nova Gorica, Galerija ARTES
1995 Kranj, Galerija v Mestni hiši
1995 Kranj, Galerija v Prešernovi hiši
1995 Kranj, Mala galerija
1996 Basel, Razstavni prostor Cenci
1996 Ljubljana, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
1996 Ljubljana, Jerovškov likovni salon
1997 Bled, Galerija Bevisa, Grand hotel Toplice
1997 Celje, Galerija Mozaik