Ljubo Blagotinšek
1949-2000

Viseče vaze 2 / Hanging Vases 2 

Viseče vaze 3 / Hanging Vases 3 

Viseča vaza 2 
Hanging Vase 2

Namizna svetilka 
Portable Lamp

Viseča vaza 3 
Hanging Vase 3

Namizna svetilka 
Portable Lamp

©  1998-2000  Zadnja sprememba November 2000 / Last update November 2000