Peter Černe
Peter Černe

Nikolaj Beer
Nikolaj Beer

Herman Gvardjančič
Herman Gvardjančič

Marko Jakše
Marko Jakše

Zmago Jeraj
Zmago Jeraj

Andrej Jemec
Andrej Jemec

Jože Marinč
Jože Marinč

Deziderij Švara
Deziderij Švara

Valentin Oman
Valentin Oman

Drago Tršar
Drago Tršar

Emi Vega
Emi Vega

Milena Usenik
Milena Usenik

Boni Čeh
Boni Čeh

Franc Bešter
Franc Bešter

Klementina Golija
Klementina Golija

Mira Narobe
Mira Narobe

Karel Kuhar
Karel Kuhar

Mario Petrić
Mario Petrić

Vinko Tušek
Vinko Tušek

Zmago Puhar
Zmago Puhar

Marko Tušek
Marko Tušek

Katarina Ulčar
Katarina Ulčar

Franc Vozel
Franc Vozel


Klavdij Tutta
Klavdij Tutta


SPREMLJEVALNE PRIREDITVE

MESTNA OBČINA KRANJ
Nora de Saint Picman, Nejč Slapar, Cveto Zlate

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO UMETNOST
Zdenko Huzjan

CAFÉ GALERIJA PUNGERT
Katarina Ulčar

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,OE KRANJ
GALERIJA KOKRA IN SAVA
MEDNARODNA RAZSTAVA BREZ MEJA
Karl Vouk, Niclas Anatol, Gordana Kovačić, Slaven Macolić, Renata Petti, Anna Crescenzi, Antonio Manfredi, Luis Rapela, Teofilo Buendia, Dominic Pinchi

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
Jože Šubic

RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC
Andrej Pavlič

MLADINSKI KULTURNI CENTER
Nataša Jan, Miha Perčič

GALERIJA ISKRATELING
Matej Košir, Arjan Pregl

*** ©  1998-2004  Zadnja sprememba April 2004 / Last update April 2004