MESEC SLOVENSKE KULTURE
MONAT DER SLOWENISCHEN KULTUR
MONTH OF SLOVENIAN CULTURE
Königsbrun
Franc Bešter
Đanino Božič
Boni Čeh
Alfredo De Locatelli
Boge Dimovski
Vinko Hlebš
 
Izidor Jalovec
Mira Narobe
Alenka Kham Pičman
Nataša Pičman
Albin Polajnar
Zmago Puhar
Dragoljub Rakinič
Nejč Slapar
Marko Tušek
Vinko Tušek
Klavdij Tutta
Cveto Zlate*** ©  1998-2002  Zadnja sprememba November 2002 / Last update November 2002